Siirry suoraan sisältöön

Tällä tietosuojaselosteella annetaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen sekä kansallisen tietosuojalain edellyttämiä tietoja rekisterinpitäjän asiakkaalle, jäljempänä rekisteröity, sekä valvovalle viranomaiselle. Oikeus tietosuojaselosteen muutoksiin pidätetään.

Tiivistelmä

Rekisterinpitäjä kerää henkilötietoja rekisteröidyltä itseltään
Rekisterinpitäjä ei käytä rekisterin henkilötietoja kohdennettuun markkinointiin
Rekisterinpitäjän verkkoanalytiikka on palvelintason metriikkaa

Rekisterin nimi, rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Rekisterin nimi: Juha Matiaksen asiakasrekisteri

Rekisterinpitäjä: Juha Matias
Y-tunnus: 3195831-8
Postiosoite: PL 8, Tampere 33821
Verkkosivusto: https://juhamatias.fi

Yhteyshenkilö: Juha Mäkitalo
Sähköpostiosoite: juha@juhamatias.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperusteet

Henkilötietoja käsitellään asianmukaisesti, olennaisesti ja rajoitetusti eli välttämättömästi. Henkilötietoja käsitellään tarkoituksissa, jotka liittyvät asiakassuhteen hoitamiseen, hallinnointiin ja kehittämiseen, palvelujen ja tuotteiden tarjoamiseen ja toimittamiseen sekä niiden kehittämiseen ja laskutukseen liittyen. Henkilötietoja käsitellään myös mahdollisten reklamaatioiden ja muiden vaatimusten selvittämisen edellyttämissä tarkoituksissa.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteita ovat seuraavat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset perusteet: GDPR 6 art. 1.a, GDPR 6 art. 1.b ja GDPR 6 art. 1.f. Rekisterinpitäjän oikeutettu etu perustuu rekisteröidyn henkilön ja rekisterinpitäjän välillä olevaan merkitykselliseen ja asianmukaiseen suhteeseen, joka on seurausta siitä, että rekisteröity on rekisterinpitäjän asiakas, ja kun käsittely tapahtuu tarkoituksiin, joita rekisteröity on kohtuudella voinut odottaa henkilötietojen keräämisen ajankohtana ja asianmukaisen suhteen yhteydessä.

Rekisterin tietolähteet, tietosisältö ja säilytysaika

Rekisterin henkilötietojen tietolähde on rekisteröity.

Rekisteri sisältää rekisteröidyn IP-osoitteen, etu- ja sukunimen, maan, katuosoitteen, postinumeron, postitoimipaikan, puhelinnumeron, sähköpostiosoitteen, tilausnumeron sekä mahdollisesti muita tilaukseen ja laskutukseen liittyviä tietoja.

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään niiden luonteesta riippuen 5-10 vuotta kirjanpitolaissa säädettyjen vähimmäissäilytysaikojen mukaisesti.

Henkilötietojen vastaanottajat, luovutukset ja siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietojen pääasiallinen vastaanottaja on rekisterinpitäjä.

Tämän lisäksi henkilötietoja luovutetaan säännönmukaisesti seuraaville maksunvälittäjille, kuljetusyrityksille ja kirjanpitäjille: Visma Payments Oy, Posti Oy ja OP Osuuskunta. Joitain rajallisia tietoja, kuten IP-osoitteita, luovutetaan säännönmukaisesti myös seuraaville palveluntarjoajille: cPanel, L.L.C ja Xetpoint Oy.

Rekisterinpitäjä ei siirrä suoraan, tahallisesti tai säännönmukaisesti henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Muut henkilötietojen vastaanottajat kohtelevat niille luovutettuja tietoja omien tietosuojaselosteidensa mukaisesti.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietokantoihin ja järjestelmiin on pääsy vain erikseen myönnettävillä henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Rekisterinpitäjä on rajannut käyttöoikeudet ja -valtuudet tietojärjestelmiin ja muihin tallennusalustoihin siten, että tietoja pääsevät tarkastelemaan ja käsittelemään ainoastaan niiden lainmukaisen käsittelyn kannalta tarpeelliset henkilöt.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet: GDPR 15 art., GDPR 7 art., GDPR 16 art., GDPR 17 art., GDPR 18 art., GDPR 20 art. ja GDPR 77 art. Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista koskevat pyynnöt osoitetaan rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.

Kohdennettu markkinointi

Rekisterinpitäjä ei kohdenna markkinointia rekisteriin kerättyjen henkilötietojen avulla.

Verkkoanalytiikka

Tämän verkkosivuston verkkoanalytiikka perustuu palvelintason ratkaisuihin eli pääasiallisesti seuraaviin cPanelin metriikkatyökaluihin: Analog, Awstats ja Webalizer.